Pont sobre la riera Verneda

El pont sobre la riera Verneda es trobava al kilòmetre 16,256, era de 20 metres de llargària, amb un pilar intermedi. La seva construcció va costar 8.600 ptes. Aquest pont, con la resta dels ponts metàl·lics van ser construits per l'enginyer Alexandre Wolguemuth de l'Arsenal Civil de Barcelona en acer Martin Siemens. Va ser volat en la retirada republicada el 1939, va ser reconstruit desprès de la guerra amb tres pilars de formigó.


Plànol pertanyent al fons de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols


Foto pertanyent al fons de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols


Si teniu informació o fotografies que poden interessar des del punt de vista històric i que podeu deixar-me, si us plau, envieu-me un mail i us contactarè.  Aquesta plana no té cap interès comercial.


 

Català