Bibliografia

Llibres

El tren de Sant Feliu

El tren de Sant Feliu (Història del ferrocarril Sant Feliu de Guíxols - Girona)
Carles Salmerón i Bosch
Colecció Els trens de Catalunya
Terminus, Barcelona, 1985
ISBN: 84-398-5.486-2
199 pàgines

El ferrocarril de Sant Feliu

El ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a Gerona
Dades històriques, tècniques i econòmiques, des de la serva iniciació el 1887
fins el seu tancament l'any 1969
Ignaci de Blas i Vilà
Colecció Historia y Vida nº 3
Edicions del Setmanari Ancora

ISBN: 9786001224393
199 pàgines

El carrilet

El carrilet
Historia del Ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a Gerona
A. Calvo Martínez
ISBN: 84-400-1352-3
Comissió organitzadora de "l'Homenaje al Carrilet" 1976
53 pàgines

Centenari del tren de Sant Feliu

Centenari del tren de Sant Feliu de Guíxols a Girona
Marta Albà, Silvia Alemany, Joan Boadas, Joaquim Carreras, Lluís Esteve Casellas, Àngel Jimenez, Isabel Pernal
Curbet & Marquès impressors, S.L., Sant Feliu, 1992
Dipòsit legal: GI. 1.446 -92
60 pàgines

Carrilets de Girona

Carrilets de Girona
Antoni Mañé i Sàbat
Colecció Ferrocarrils de Catalunya - 5
Futurgrafic Impressió, Molins de Rei, 2007
ISBN: 978-84-611-7382-2
96 pàgines

Trens de Catalunya

Trens de Catalunya -1
Jaume Gras y Bartrolí
Colecció Ferrocarrils de Catalunya - 2
Futurgrafic Impressió, Molins de Rei, 2005
ISBN: 978-84-609-7234-1
94 pàgines

Trens de Catalunya 2

Trens de Catalunya -2
Jaume Gras y Bartrolí
Colecció Ferrocarrils de Catalunya - 2
Futurgrafic Impressió, Molins de Rei, 2006
ISBN: 978-84-609-9547-0
94 pàgines

Guía de las locomotoras preservadas

Catalunya - Guía de les locomotores preservades
Carles Salmerón I Bosch
Colecció Terra Nostra - 9
Terminus, Barcelona, 1988
ISBN: 978-84-404-3561-4
165 pàgines

Trens i carrilets

Trens i Carrilets
Josep Clarà i Resplandís
Quaderns de la Revista de Girona núm. 13
Girona, 2000
ISBN: 978-84-86377-37-4
96 pàgines

El carrilet de Sant Feliu

El carrilet de Sant Feliu de Guíxols a Girona.
Valor actuals d'un traçat

Ramón Ripoll
Universitat de Girona, 1998
ISBN: 84-605-8184-5
104 pàgines

Els carrilets de Catalunya

El carrilets de Catalunya
Manolo Maristany Sabater
Colecció Terra Nostra núm. 9
Edicions de Nou Autor, Barcelona, 1987
ISBN: 978-84-7327-158-0
64 pàgines

REcuerdo del vapor en la vía estrecha española

Recuerdo del vapor en la vía estrecha española
Lawrence G. Marshall
Traductors: Carment Tamayo i Pedro Pintado
Editorial Trea, Gijón, 1999
ISBN: 978-84-95178-46-6
254 pàgines

Carrilets de Esñaa y Portugal

Carrilets de España y Portugal - volum 1
Manolo Maristany
J.M. Casademont editor, Barcelona, 1974
ISBN: 4-400-1178-74
197 pàgines

La construcción de locomotoras de vapor en España

La construcción de locomotoras de vapor en España
Fernando Fernandez Sanz
Edicions d'Estudis ferroviaris, Madrid, 2001
ISBN: 978-84-95178-77-0
206 pàgines

Mis pequeños trenes

Mis pequeños trenes
Manuel Maristany
Editorial Juventud, Barcelona, 2000
ISBN: 978-84-261-3177-8
199 pàgines

Vía estrecha en España

Vía estrecha en España
Manuel Alvarez Fernández
Colecció Monogràfics

M.A.F. Editor, Barcelona, 1984
ISBN: 978-84-86758-16-5
180 pàgines

Vapor en la Sierra

Vapor en la Sierra
Peter Allen y Robert Wheeler
Albada Edicions, 1987
ISBN: 978-84-86629-03-9
237 pàgines

Les traces dels carrilets gironins

Les traces dels carrilets gironins - Propostes d'aprofitament
Demarcació de Girona del COAC / Laboratori d'Urbanisme de l'ETSAB
Girona, 1982
ISBN: 978-84-500-7686-2
121 pàgines

Las últimas locomotraq de vapor en España y Portugal

Las últimas locomotoras de vapor en España y Portugal
Michael J. Fox
Traductors: Carmen Tamayo i Pedro Pintado
Editorial Trea, Gijón, 2004
ISBN: 978-84-970-4116-4
229 pàgines

Recuperación y nuevo destino de viejas infraestructuras

Recuperación y nuevo destino de viejas infraestructuras
De ferrocarril econòmic a corredor vert. Un estudi jurídic
Dolors Canals i Ametller
CEDES Editorial S.L., Barcelona, 2000
ISBN: 978-84-950-2769-0
215 pàgines

El port de Sant Feliu

El port de Sant Feliu de Guíxols

Rosa Junyent i Comas, Salvador Tarragó i Cid
1991
ISBN:8439316496
126 pàgines, 5 dedicades al SFG

Centenari del por de Sant Feliu

Centenari del port de Sant Feliu de Guíxols

Angel Jimenez
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, 2004
ISBN:84-932263-5-1
44 pàgines, 4 dedicades al SFG

Memòria de la postguerra

Memòria de la postguerra
(1940-1960)
Angel Jimenez
Diputació de Girona, 2005
ISBN:84-932263-7-8
170 pàgines, 4 dedicades al SFG

Imatges del Baix Empordà

Imatges del Baix Empordà
1900-1940
Consell Comarcal del Baix Empordà
Palamós i Sant Joan Publicacions, 2000
DL. GI-807-2000
82 pàgines, 1 dedicada al SFG

Observant el temps

Observant el temps
Sant Feliu de Guíxols 1860-1980
M. Angels Suquet, Ester Gonzalez
Diputació Provincial de Girona, 2002
ISBN:84-932263-1-9
197 pàgines, 2 dedicades al SFG

Memòria d'un temps

Memòria d'un temps
Josep Irlai Bosch (1876-1958)
Sant Feliu de Guíxols sota les bombes (1936-1939)

Angel Gimenez
Diputació de Girona 1998
ISBN:84-920253-5-2
108 pàgines, 4 fotografies del SFG

Indùstries, comerços i serveis

Indústries, comerços i serveis
Sant Feliu de Guíxols (1800-1930)
Gerard Bussot I Liñon
El carrilet edicions, 2002
ISBN:84-607-5925-3
300 pàgines, 12 dedicades al SFG

Sant Feliu de Guíxols, 140 anys de fotografies

Sant Feliu de Guíxols, 140 anys de fotografia (1864-2004)

Agustí Roldós Soler
Edición propia, 2004
ISBN:9788460933106
231 pàgines, 12 dedicades al SFG

Imatges i recors

Imatges i records. Sant Feliu de Guíxols

Esther Gonzalez
Edicions Viena, 2003
ISBN: 978-84-8330-221-7
62 pàgines, 2 dedicades al SFG

Videos

De via fèrria a via verda

De vía fèrria a via verda
Consorci de les Víes verdes de Girona i Diputació de Girona
Video Play Services, Girona, 2005

DVD


Si té informació o fotografies que puguin ser interessant des del punt de vista hitòric i que em pugui deixar, si un plau, envie-me un email i contactaré amb vostè. També accepto ajut per la traducció a d'altres idiomes (especialment alemany). Aquesta pàgina no té cap interès comercial.


 

Català