Història

 Cronologia.

02-01-1887

Memòria realitzada per Joan Casas i Enric Heriz que projecta el ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a Girona.

Joan Casas i Arxer
Retrat de Joan Casas i Arxer, propulsor del ferrocarril
Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols

Puerto de Sant Feliu
Postal antiga del port de Sant Feliu (Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols)

Viaje de los primeros años
Viatge dels primers anys del tren(Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, colecció Espunya-Ibañez)

Puerta sur de la estación
Porta sud de la estació de Sant Feliu de Guíxols cap a 1910  (Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols)

Foto de família

Foto de familia a la estació de Sant Feliu (Foto pertanyent al fons d'Ignasi Griñón)

Tren y carretera
Foto del tren i la Carretera de Palamós (Postal pertanyent al fons de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols)

Nevada en Llagostera
Estació de Llagostera durant la nevada de 1962. Foto pertanyent a l'Arxiu municipal de Sant Feliu de Guíxols, autor J. Vall-llosera.

Cargando carbón
Locomotora númº 4, model A6 al costat del moll de càrrega de carbó (en segón plà la Torre de les  Eres). Foto pertanyent a l'Arxiu municipal de Sant Feliu de Guíxols,

09-01-1889

Finalització del projecte definitiu per en Carles Cardenal, enginyer de MZA.

15-04-1889

Es constitueix davant Notari la Compañia Anónima del Ferrocarril de San Feliu de Guíxols a Gerona amb un capital social de 1.536.100 pessetes en 15361 accions.

1889

S'inicia l'explanació en dos trams tenint com a punt central Llagostera.

1890

S'encarrega el material mòbil

01-1891

Es comencen a posar els carrils per part de M. Jean Mettewi, que ja va posar els del Tranvía del Baix Empordà tres anys enrere.

02-1891

Arriben les dues primeres locomotores i posteriorment el material mòbil des d'Alemanya.

06-08-1891

Es realitza el primer viatge de proves a 30 km/h.

01-1892

Arriba la resta del material mòbil que s'havia encarregat.

24-06-1892

Es lliura a Madrid l'autorització per circular a Joan Casas, i per això es va realitzar un tren especial que el va rebre a Girona i el va portar fins a Sant Feliu parant a totes les estacions.

29-06-1892

Es realitza la benedicció eclesiàstica

30-06-1892

Primer viatge comercial que comença el servei regular a les 05:01.

1895

S'inaugura el tren d'Olot que circulava entre Amer i Salt. Es va pensar que la estació fós compartida a Girona.

1898

Guerra de Cuba. Hi ha recessió que fa decrèixer el rendiment del ferrocarril.

1903

Nivelació de pérdues i guanys.

1904

Construcció del port. S'encarrega una locomotora, 2 furgons i 15 vagons. S'edifica el dipòsit de locomotores de Sant Feliu

16-11-1908

30-12-1908

Grans pluges provoquen desperfectes en tota la línia, especialment en els ponts degut a la crescuda de les rieres i torrents.

5/6-11-1912

Vaga de treballadors solidària amb la produïda a M.Z.A.

19-12-1913

Es canvia el pont sobre el Ridaura que va quedar afectat per les pluges de 1908.

1914

Va haver fortes nevades que van fer decrèixer el trànsit de viatgers. Comença la I Guerra Mundial i es tanquen els mercats extrangers. Es fa un apartador per la farinera de La Creueta.

1915

Puja el trànsit degut als trasbordament entre el port i la estació de M.Z.A. de Girona.

1918

S'adquireixen 13 noves plataformes.

14-08-1918

S'autoritza la branca des de la estació de Sant Feliu de Guíxols al port.

1924

S'inaugura la branca des de la estació de Sant Feliu de Guíxols al port. S'acava la repressió lingüística per resolució de la Dirección General de obras públicas que comunica no canviar els noms de les estacions, i que no procedeix la seva traducció al castellà, en tant que no es canvïi el nom de les localitats a les que serveix.

años 20

Es reben dos grans locomotores (11 i 12) i 17 vagons grans.

1927

Trànsit récord de mercaderies amb 52.114 Tm.

años 30

comença el declivi del ferrocarril amb la crisis mundial que fa decrèixer el trànsit de mercaderies.

18-07-1936

Comença la Guerra Civil, es paralitza el servei durant uns dies.

23-07-1936

Incautació del ferrocarril, passant a dependre del Comité regional de ferrocarrils

 

La retirada de les tropes republicanes volen el pont sobre el riu Verneda.

1939

Amb l'entrada del nou règim es depuren 19 empleats. Acavada la guerra, la línia, dividida en 2 trams reprèn el servei reduït a 1 tren per costat i trasbordament a peu.

1940

Acabat el nou pont sobre el riu es comença a incrementar le trànsit de passatgers i mercaderies.

1942

50è aniversari

1943

Es solucionen els problemes de pagament deguts a causes financeres. Es fa càrrec de la regulartizació un jutjat de La Bisbal.

1944

Punt de saturació degut a un augment progressiu del trànsit.

1946

En aquest any es transporta el màxim nombre de passatgers (508.306). S'intenta convertir la línia a via mètrica i fusionar-la amb el tren Olot-Girona. S'incorpora la locomotora núm. 20 provinent del Tramvia del Baix Empordà.

1947

Es sol·licita una subvenció a l'Estat.

21-04-1949

L'Estat promulga una llei d'ajut als ferrocarrils de via estreta. Es comença un plan de modernització en la que s'estableix una estació compartida amb el ferrocarril de l'Olot-Girona.

1950

Decau el trànsit per ferrocarril degut a que el trànsit per carretera no para de pujar. Projecte d'abandó de l'explotació.

1951

Nova subvenció que cobreix part de les deutes.

1953

Es lloguen les locomotores 11 i 12 (les més grans) a una fàbrica de Mieres

1956

Es tanca el ferrocarril Palamós-Girona-Banyoles o Tramvia del Baix Empordà

1957

Es venen les dues locomotores a la fàbrica de Mieres

1959

Explotació unificada amb el ferrocarril Olot-Gerona. Hi han 3 consellers de cada companyia i un de l'Estat.

15-10-63

Explotació de tots els ferrocarrils deficitaris per l'Estat (E.F.E. -posteriorment FEVE)

meitjans 60

L'estat porta dues locomotores del ferrocarril Onda-el Grao de Castelló (5 i 7) idèntiques a les 1-4 però amb sistema Compound i cotxes de passatgers. Van ser fabricades a les mateixes dates.

1966

Estudi de viabilitat del tren per part de Sofrerail

10-04-69

Clausura del ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a Girona.

15-07-69

Clausura del ferrocarril d'Olot a Girona


Si teniu informació o fotografies que poden interessar des del punt de vista històric i que podeu deixar-me, si us plau, envieu-me un mail i us contactarè. També accepto l'ajut per a la traducció a d'altres idiomes (especialment l'alemany). Aquesta plana no té cap interès comercial.


 

Català