Pont sobre el riu Onyar

El pont sobre el riu Onyar es troba a prop de Girona, al kilòmetre 4,189, és de 80 metres de llargària, amb set pilars intermedis. La seva construcció va costar 40.200 ptes. Aquest, com la resta de ponts letàl·lics van ser construits per l'enginyer Alexandre Wolguemuth de l'Arsenal Civil de Barcelona en acer Martin Siemens.

El projecte dels ponts, en ésset tots iguals, amb la única diferència de la llargària, constaven de peces iguals de 10 metres pel pont i pilastres en forma de creu també amb la mateixa forma


Plànol pertanyent al fons de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols

       
Fotos pertanyents als fons de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols

      
Fotos realizatzades per Jordi Ibañez amb motiu d'una sortida d'amics del ferrocarril el 2 d'abril de 1967


Foto pertanyent a Jaume Morell


Si teniu informació o fotografies que poden interessar des del punt de vista històric i que podeu deixar-me, si us plau, envieu-me un mail i us contactarè.  Aquesta plana no té cap interès comercial.


 

Català