Material

El material que es va utilitzar en el carrilet de Sant Feliu procedia en gran part de la compra (en la seva primera part d'explotació al fabricant, posteriorment a d'altres companyies):

1891-1892

LokomotivFabrik Krauss & Cie. A.G.
Masechinenbau A.G.

4 locomotores 0-3-1T
15 cotxes de passatgers de 2 eixos (3-a, 2-a/b, 10-b),

4 furgons
8 vagons tancats sèrie M
4 vagons vores altes sèrie N
4 vagons vores mitges sèrie O
12 vagons vores baixes sèrie P
4 vagons plataformes sèrie R
Vagó grúa de 3 Tm.

1893

LokomotivFabrik Krauss & Cie. A.G.
Masechinenbau A.G.

1 locomotora 0-3-1T
3 cotxes de passatgers de bogies (3-bb)

2 furgons
5 vagons tancats sèrie M
4 vagons vores altes sèrie N
6 vagons vores mitges sèrie O
8 vagons vores baixes sèrie P

1905 LokomotivFabrik Krauss & Cie. A.G.
Maschinenbau A.G.

1 locomotora 0-3-1T
2 cotxes de passatgers de 2 eixos tipus a/b

2 furgons
3 vagons tancats sèrie M
8 vagons vores baixes sèrie P

1920

Material para ferrocarriles y construcciones (M.F.C.)
Construcciones metálicas del Llobregat

9 vagons vores baixes sèrie P
3 vagons vores baixes sèrie P

1924

LokomotivFabrik Krauss & Cie. A.G.

2 locomotores 0-4-1TT

1925

Linke Hoffmann
Sociedad Española de construcción Naval (S.E.C.N.)

3 cotxes de passatgers de bogies (3-a/b)
17 vagons vores altes sèrie K de bogies

1964 FC. Valdepeñas-Puertollano i Tramvia del Baix Empordà
Onda-Grao ("La Panderola")

1 locomotora diesel
6 cotxes de passatgers de bogies

1965 Onda-Grao ("La Panderola") i Tramvía del Baix Empordà (solo nº 7) 2 locomotores 0-3-1T

En la segona part tenim els enllaços a cadascuna de les categories del material mòbil:

Locomotoras

Locomotores

Amb una sèrie de locomotores de rodatge 0-3-1 que va donar un extraordinari resultat i dos més 0-4-1 més potents però problemàtiques, i posteriorment una diesel per fer maniobres, aquest ferrocarril va tenir, amb poc material tractor una gran fiabilitat i quasi totes les locomotores van passar del milió de quilòmetres.

Coches de viajeros

Furgons i cotxes de passatgers

Amb un total de 8 furgons i 27 cotxes de passatgers es van dividir en 3 tipus característics. Els cotxes de dos eixos de procedència alemanya de començament de la comanyia, els tres cotxes de bogies amb balconets també adquirits a Alemanya i els altres que provenien del tancament del ferrocarril d'Onda al Grao de Castellón que eren del tipus tramvia, i tenien les portes a la part central del vagó amb reposapeus abatibles.

.vagones de mercancías

Vagons de mercaderies

Amb un nombre relativament reduït de 91 vagons de mercaderies, el tren de Sant Feliu va tenir una gran versatilitat en quant al trasportament de suro, carbó, sal, espat-fluor, sosa caústica, ferro vell i botes de ví. Alguns vagons de eixos es van acondicionar per parelles per al transport de material més llarg (pals de la llum i troncs).

Fotos d'aquesta plana amb Copyright de Charles F. Firminger


Si teniu informació o fotografies que poden interessar des del punt de vista històric i que podeu deixar-me, si us plau, envieu-me un mail i us contactarè. També accepto l'ajut per a la traducció a d'altres idiomes (especialment l'alemany). Aquesta plana no té cap interès comercial.


 

Català