Estadístiques

VIATGERS TRANSPORTATS

Tenint en compte que durant la guerra civil no va haver transport de passatgers, la punta en el volumn de passatgers s'aprecia a la dècada dels anys 40, a partir de llavors el transport decau considerablement. torna a estabilitzar-se a finals dels anys 50 i principis dels 60, però a partir d'aquestes dates el decilivi del ferrocarril fa que la pèrdua sigui dramàtica any rera any.

Any

1ª classe

2ª classe

Total

any

1ª classe

2ª classe

Total

Any

1ª classe

2ª classe

Total

1892

6.176

107.956

114.132

1918

3.673

244.217

249.808

1944

3.680

476.679

482.303

1893

7.766

168.099

175.865

1919

4.249

252.149

258.317

1945

5.181

496.566

503.692

1894

5.661

163.664

169.325

1920

5.326

298.860

306.106

1946

4.084

504.221

510.251

1895

4.578

147.930

154.403

1921

5.087

317.797

324.805

1947

3.622

491.756

497.325

1896

3.876

142.342

148.114

1922

4.876

324.167

330.965

1948

3.047

495.569

500.564

1897

4.069

145.469

151.435

1923

4.837

339.934

346.694

1949

2.315

478.701

482.965

1898

4.255

134.819

140.972

1924

4.404

336.404

342.732

1950

2.488

439.137

443.575

1899

4.246

143.725

149.870

1925

4.473

351.400

357.798

1951

2.171

415.003

419.125

1900

3.469

143.287

148.656

1926

4.956

360.421

367.303

1952

2.788

418.563

423.303

1901

4.048

154.537

160.486

1927

5.009

371.115

378.051

1953

2.597

405.012

409..562

1902

4.599

164.252

170.753

1928

4.079

331.878

337.885

1954

2.561

391.206

395.721

1903

4.999

167.585

174.487

1929

3.805

245.259

250.993

1955

2.658

370.127

374.740

1904

4.700

171.724

178.328

1930

3.139

337.903

342.972

1956

2.260

355.949

360.165

1905

4.376

169.191

175.472

1931

2.658

310.111

314.700

1957

1.658

339.218

342.833

1906

4.498

173.430

179.834

1932

2.203

303.608.

307.743

1958

2.099

344.762

348.819

1907

3.869

178.183

183.959

1933

1.568

331.919

335.420

1959

2.233

346.147

350.339

1908

3.739

176.424

182.071

1934

1.494

340.717

344.145

1960

2.101

337.060

341.121

1909

3.676

162.923

168.508

1935

1.391

338.085

341.411

1961

2.584

345.457

350.339

1910

3.755

175.256

180.921

1936

--

--

--

1962

3.062

351.064

356.088

1911

3.704

184.366

189.981

1937

--

--

--

1963

--

329.835

329.835

1912

3.986

186.526

192.424

1938

--

--

--

1964

--

294.351

294.351

1913

4.312

197.590

203.815

1939

755

321.469

324.163

1965

--

235.609

235.609

1914

2.967

168.864

173.745

1940

1.836

350.469

354.245

1966

--

161.159

161.159

1915

2.780

180.133

184.828

1941

3.141

410.961

416.043

1967

--

133.909

133.909

1916

2.852

190.075

194.843

1942

4.517

492.820

499.279

1968

--

68.508

68.508

1917

2.447

191.455

195.819

1943

4.653

470.012

476.608

1969

--

20.110

20.110

GrÀFIC


MERCADERIES TRANSPORTADES

El transport de mercaderies es va dividir en petita velocitat (blau), i gran velocitat (vermell). La petita velocitat eren els trens en que prevalia el transport de mercaderies, la alta velocitat es produia sovint amb un o diversos vagons de mercaderies afegits a la composició d'un tren de pasatgers, per aquest motiu els números son tan diferents.

ANY

p. vel.

g.vel.

Total

ANY

p. vel.

g.vel.

Total

ANY

p. vel.

g.vel.

Total

1892

4.677

--

4.677

1918

34.732

1.643

36.375

1944

35.000

6.019

41.049

1893

8.552

--

8.552

1919

32.639

1.872

34.511

1945

36.378

5.567

41.945

1894

11.128

--

11.128

1920

30.468

2.643

33.111

1946

37.555

4.139

41.694

1895

12.172

--

12.172

1921

27.551

2.911

30.462

1947

33.806

3.845

37.651

1896

12.382

491

12.873

1922

29.793

2.531

32.324

1948

31.946

3.729

35.672

1897

13.662

434

14.096

1923

31.966

2.404

34.370

1949

28.656

3.380

32.036

1898

16.653

382

17.035

1924

37.008

2.788

39.796

1950

20.161

3.090

23.251

1899

20.004

379

20.383

1925

41.617

2.388

44.005

1951

15.813

3.629

19.442

1900

17.773

376

18.149

1926

43.289

2.489

45.778

1952

16.235

3.568

19.803

1901

17.237

378

17.615

1927

50.052

2.062

52.114

1953

12.050

3.847

15..897

1902

18.822

435

19.257

1928

40.827

1.852

42.679

1954

11.782

4.450

16.232

1903

23.661

708

24.369

1929

42.828

1.851

44.679

1955

11.636

4.487

16.123

1904

23.198

733

23.931

1930

38.474

1.545

40.019

1956

9.744

4.253

13.997

1905

23.417

793

24.210

1931

32.303

1.424

33.727

1957

10.269

3.958

14.227

1906

26.242

863

27.105

1932

27.164

1.364

28.528

1958

8.904

3.518

12.422

1907

23.537

940

24.477

1933

28.072

1.271

29.343

1959

12.272

2.961

15.233

1908

24.239

975

25.214

1934

31.118

1.381

32.499

1960

13.932

3.043

16.975

1909

26.236

823

27.059

1935

34.768

1.427

36.195

1961

7.422

3.279

10.701

1910

25.680

1.074

26.754

1936

--

--

--

1962

6.444

3.207

9.652

1911

30.812

1.078

31.890

1937

--

--

--

1963

4.506

3.660

8.166

1912

30.174

854

31.028

1938

--

--

--

1964

2.369

5.922

8.291

1913

23.982

847

24.829

1939

16.860

2.545

19.405

1965

1.952

3.381

5.333

1914

22.315

823

23.138

1940

25.887

3.663

29.550

1966

1.567

1.615

3.182

1915

23.588

897

24.485

1941

27.835

5.406

33.241

1967

1.351

1.005

2.356

1916

30.609

1.063

31.672

1942

26.259

9.351

35.610

1968

982

281

1.263

1917

27.106

1.211

28.317

1943

31.068

6.415

37.483

1969

241

274

515

GrÀFIC DEL CONJUNT DE TRANSPORT DE MERCADERIES

gráfico


TRÀFIC DE LA LÍNIA DEL PORT

ANY

Tones

 

ANY

Tones

 

ANY

ToneS

1924*

4.843

1935

24.262

1946

18.874

1925

16.148

1936*

14.619

1947

20.373

1926

17.348

1937

0

1948

14.406

1927

19.515

1938

0

1949

14.990

1928

20.520

1939*

7.799

1950

11.013

1929

23.974

1940

11.476

1951

7.623

1930

23.051

1941

12.975

1952

5.774

1931

20.160

1942

13.656

1953

4.356

1932

15.780

1943

13.915

1954

4.818

1933

17.817

1944

19.115

1955

5.243

1934

20.160

1945

18.150

   
* Tràfic del segón semestre                 * Tràfic a partir de l'alliberació de la línia el 6 de febrer
* Tràfic fins el  18 de juliol

RESULTATS DEL TRANSPORT DE MERCADERIES

Iindependentment d'altres plantejaments com ara el desgast de material, problemes econòmics, ajuda de l'Estat nul·la, etc, es pot veure en el gràfic que en principi el transport de suro i demés productes amb sortida cap a girona va tenir una pujda perllongada fins el 1912, a partir de llavors va haver-hi alts-i-baixos fins l'entrada en funcionament del branc cap el port el 1924. Des de llavors repunta el tràfic de mercaderies degut a que s'obrien nous horitzons en el transport de mercaderies des del port cap a Girona. L'any 1929 arriba al màxim històric de 42.828 tones transportades, a principis de la dècada dels anys 30 el transport de mercaderies decreix, tenint la guerra com parada obligada, però acavada la guerra agafa potència el transport amb vagons afegits als trens de passatgers (gran velocitat), sent a partir dels anys 50 quan comença el declivi total de l'activitat i cada any es produeix menys transport de mercaderies, el declivi es menys perllongat que el transport de passatgers, però inexorable.

Nota: En l'any 36, fins la data de l'alçament del 18 de juliol el tren va circular sense problemes, però no es tenen dades fefaents del nombre de viatgers transportats, encara que es te constància que va estar funcionant de manera intermitent, incautat per l'alcalde i les organitzacions obreres, passant la línia a dependre del Comité Regional de Ferrocarriles.


Si teniu informació o fotografies que poden interessar des del punt de vista històric i que podeu deixar-me, si us plau, envieu-me un mail i us contactarè.  Aquesta plana no té cap interès comercial.


 

 

Català