Dades econòmiques

Capital de la companyia

El fet que les accions fossin de baix cost (100 pessetes) venia donat per la idiosincràsia del ferrocarril, ja que es va posar la premisa que el capital de la companyia estigués sempre en poder dels habitants de Sant Feliu de Guíxols. Com que el cost dels treballs de construcció va ser superior al previst es van haver de fer noves emissions d'obligacions durant els anys següents, quedant de la següent manera:

Any

Sèrie

Qantitat

Tipus

Import ptes.

Imp. emissió

Interès

Amortització

1890

A-B-C*

15.361

accions

100

1.536.100

--

--

1891

2.000

obligacions

500

1.000.000

 6 %

60 años

1893

1.000

obligacions

500

1.000.000

6 %

60 años

1894

AA (1)

3.000

obligacions

500

1.500.000

5 %

60 años

1903

BB (2)

3.000

obligacions

500

1.500.000

4 %

64 años

1925

C (3)

1.500

obligacions

500

750.000

6 %

60 años

* en títuls de 25 accions (sèrie A), 5 accions (sèrie B) i 1 acció (sèrie C)
(1) Es van bescanviar per les de la sèrie BB (finalizant en 1914)
(2) Només es van amortitzar 740 obligacions. De les altres 2.260 es va pagar a compte 293.880 ptes.
(3) Només es van suscriure 1.000 obligacions.

L'alt interès ofert en les primeres emissions d'obligacions es va tornar una forta càrrega financera, així que en anys posteriors es va procedir al canvi d'aquelles per una nova emissió al 5%, constituint la sèrie AA. A la junta general d'accionistes del 1903 es va recordar de nou abaixar l'interès al 4% i es va realitzar el canvi a la sèrie BB. L'última ampliació de capital es va realitzar amb l'última compra de material cap als anys 20, efectuant una nova emissió d'obligacions de la sèrie C el 1924. La crisi mundial del 1929 va determinar que la situació econòmica de la companyia fos empitjorant i es va suspendre l'amortització i el pagament d'interessos. Aquest problema es va resoldre després de la guerra civil i el 1942 es van regularitzar les càrregues financeres per sentència del jutjat de la Bisbal l'11 d'octubre del 1943. De totes maneres, no va ser fins al 1956 que, mitjançant la venda de les locomotores 11 i 12 es van amortitzar totes les obligacions de 1925.


Dividends repartits als accionistes

Any

import per acció Ptes.

 

Any

import per acció Ptes.

 

Any

import per acció Ptes.

 

Any

import per acció Ptes.

1892

1

1909

1,50

1917

--

1925

3

1893-1902

--

1910

3

1918

3,50

1926

2

1903

1,50

1911

4

1919

5

1927

3

1904

2,50

1912

4

1920

4

1928

--

1905

2,50

1913

2,50

1921

4

1929

2

1906

3

1914

--

1922

5

1930-63

--

1907

3

1915

1

1923

5

 

 

1908

2

1916

 

1924

5

 

 


Subvencions oficials

Any

import

 

Any

import

 

Any

import

 

Any

import

1892

5.000

1907

12.348,56

1920-21

156.720,90

1954

643.660,86

1893

5.000

1908

15.466,54

1922

82.091,90

1955

1.010.333,55

1894

5.000

1909

15.466,54

1923

3.999,96 97.017,70

1956

1.220.727,51

1895

5.000

1910

15.466,54

1924

6000,04 38.245,95

1957

1.095.788,59

1896

5.000

1911

15.466,54

1925-28

sin subven.

1958

1.259.973,35

1897

5.000

1912

15.466,54

1929

5.464,58

1959

1.205.200,19

1898

5.000

1913

15.466,54

1930-49

sin subven.

1960

1.212.372,06

1899

5.000

1914

15.466,54

1950

526.018,94

1961

1.808.739,96

1900

5.000

1915

15.468,54

1951

503.931,20

1962

2.155.502,22

1901

5.000

1916

15.466,54

1952

840.945,58

1963

1.701.719,34

1902-06

sin subven.

1917-19

sin subven.

1953

488.593,91

 

 

* Subvenció de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols                 * Subvenció de la Diputació de Girona.
*Subvenció per aniticipat de l'Estat per la millora dels habers de personal (R.O. 23/03/20)

Resultats de l'explotació

Any

Ingressos passatgers

 Ingresos mercaderies

Altres conceptes

Total

Gastos totals

Coeficient d'explotació %

P.V.

G.V.

1892

118.797,45

30.952,56

--

--

149.750,01

95.777,90

63,95

1893

75.263,02

54.663,09

7.830,60

11.703,64

249.463,02

159.185,60

61,90

1894

174.347,80

61.126,10

9.537,60

--

245.011,50

151.670,07

61,90

1895

160.597,85

65.513,65

10.439,55

1.598,56

238.149,61

150.483,63

63,19

1896

157.660,80

67.387,30

12.112,40

1.342,00

270.109,78

182.604,86

63,25

1897

179.938,60

76.604,35

13.301,90

364,93

270.109,78

182.604,86

67,60

1898

173.956,69

94.587,36

12.562,15

--

281.106,20

193.186,47

68,72

1899

184.411,45

113.939,48

12.101,29

1.456,63

311.908,85

206.555,05

66,22

1900

179.024,01

99.492,99

11.798,75

1.616,18

291.931,93

202.017,41

69,20

1901

173.714,37

99.356,62

9.935,14

1.051,38

284.057,51

195.102,72

68,68

1902

187.681,27

106.740,80

9.851,72

3.694,39

307.968,18

204.373,47

66,36

1903

192.297,61

134.164,12

11.340,64

8.927,43

346.729,80

221.656,39

63,93

1904

195.007,26

136.171,96

11.580,03

7.229,96

349.989,21

216.642,44

61,90

1905

189.249,97

131.695,58

10.912,78

6.561,72

338.420,05

213.070,68

62,96

1906

191.499,21

158.348,69

10.550,92

4.916,28

365.315,10

224.969,96

61,58

1907

195.998,97

144.608,19

13.151,01

4.736,72

358.494,89

222.887,82

62,17

1908

190.810,91

147.637,79

12.385,54

3.296,75

354.130,99

228.878,21

64,63

1909

173.147,80

149.575,89

10.300,25

3.149,91

336.173,85

223.709,70

66,55

1910

187.449,02

153.835,10

19.915,15

3.764,86

364.964,13

224.144,15

61,42

1911

193.986,45

190.785,97

18.612,16

6.268,30

409.652,88

184.479,04

45,03

1912

200.056,33

174.507,90

15.075,34

7.049,23

389.639,57

242.631,10

62,27

1913

203.194,39

134.254,43

15.882,15

5.294,12

358.625,09

237.025,91

66,09

1914

169.580,98

111.885,79

15.714,07

3.645,02

300.825,86

218.276,77

72,56

1915

166.402,59

126.554,61

17.755,27

2.768,44

313.480,91

218.872,45

69,82

1916

173.819,65

174.854,39

20.409,76

2.534,52

371.618,32

264.144,91

71,08

1917

172.663,48

171.579,91

23.593,83

2.624,10

370.461,32

291.013,98

78,55

1918

213.972,78

236.414,85

29.849,58

2.717,52

482.954,73

350.952,14

72,67

1919

272.860,93

273.416,98

37.114,43

3.534,77

586.927,11

404.833,85

68,98

1920

321.790,08

264.664,97

52.365,45

5.732,84

644.553,34

447.699,00

69,46

1921

338.759,05

219.888,60

57.950,39

1.223,89

617.821,93

437.005,45

70,73

1922

343.603,02

224.885,42

50.113,91

2.565,00

621.167,35

382.754,93

61,62

1923

355.363,04

227.978,12

46.200,79

6.196,03

635.737,98

391.648,52

61,61

1924

353.292,30

283.835,62

53.630,53

830,85

691.589,30

500.671,18

72,39

1925

364.437,27

328.791,40

48.789,21

1.797,40

743.815,28

540.680,69

72,69

1926

372.248,59

339.744,96

54.181,56

1.089,64

767.264,75

516.547,84

67,32

1927

333.222,40

362.346,98

41.377,78

718,52

737.665,68

548.855,09

74,40

1928

303.144,88

312.704,34

37.944,22

889,10

654.682,54

541.899,26

82,79

1929

318.620,59

331.353,54

35.206,47

2.389,91

687.570,51

532.290,38

77,42

1930

306.047,78

301.151,04

29.612,07

1.987,30

638.798,19

507.286,89

79,41

1931

271.591,10

250.699,25

23.379,95

2.677,62

548.047,92

526.830,48

96,13

1932

256.825,11

213.851,47

20.475,97

912,33

492.064,88

462.723,82

94,04

1933

271.482,78

211.945,55

19.395,97

1.232,15

504.056,45

450.142,73

89,30

1934

263.625,75

208.892,42

21.127,14

827,05

494.472,36

481.428,54

97,36

1935

258.319,86

214.920,08

21.410,81

801,35

495.452,10

484.171,16

97,72

1936-38

--

--

--

--

--

--

--

1939

354.774,58

127.440,99

24.394,10

8.933,06

515.553,26

427.988,50

83,02

1940

358.501,12

213.616,61

47.898,39

97.451,92

717.468,06

651.764,04

90,84

1941

401.663,13

230.820,02

72.729,19

234.262,79

939.478,13

827.251,32

88,05

1942

722.420,51

379.731,72

187.706,74

53.543,20

1.343.402,17

1.192.038,91

88,73

1943

691.455,70

490.678,56

156.783,71

57.532,08

1.396.449,65

1.312.601,45

94,00

1944

672.992,91

534.519,49

142.754,94

75.677,41

1.425.944,75

1.366.406,90

95,82

1945

779.047,34

568.313,97

131.001,14

11.750,47

1.490.112,92

1.425.129,64

95,64

1946

954.383,24

637.943,73

107.628,18

35.415,95

1.735.375,10

1.663.553,07

95,86

1947

1.191.411,12

620.762,60

97.230,80

19.159,07

1.928.563,59

1.971.216,65

102,21

1948

1.198.710,81

561.563,37

104.269,22

9.538,10

1.874.081,58

1.991.604,07

106,27

1949

1.180.797,72

507.464,73

92.425,77

11.762,25

1.792.453,47

2.067.212.37

115,33

1950

1.343.261,91

589.802,91

123.872,27

47.183,82

2.104.120,95

2.731.735,22

129,83

1951

1.357.600,27

661.012,82

65.510,74

2.084.123,83

2.841.039,83

119,04

1952

1.424.694,42

621.394,41

59.092,84

2.105.181,67

3.086.820,33

146,63

1953

1.356.309,76

505.528,27

82.637,89

1.944.475,92

2.977.292,64

153,12

1954

1.613.640,11

529.697,06

445.448,23

2.588.785,40

3.714.465,98

143,48

1955

1.571.573,65

514.494,56

518.252,80

2.604.321,01

3.984.170,62

152,98

1956

1.517.437,54

480.744,57

552.743,81

2.550.925,92

4.393.363,06

172,23

1957

1.751.820,96

601.284,43

655.171,78

3.008.277,17

5.941.781,99

197,51

1958

1.838.371,00

549.301,84

781.732,08

3.169.404,92

5.845.617,60

184,44

1959

1.873.019,70

621.252,48

682.578,93

3.176.851,01

5.858.374,23

184,41

1960

2.095.564,27

792.746,33

765.386,71

3.653.697,31

6.570.234,82

179,82

1961

2.302.924,88

502.856,47

975.541,35

3.781.322,70

6.465.932,83

171,00

1962

2.350.117,75

474.153,92

1.113.771,32

3.938.042,99

7.049.415,58

179,01

1963

2.165.999,30

434.338,63

1.053.852,42

3.654.190,35

8.366.693,76

228,96

1964

1.753.479,10

143.916

161.930

792.849,56

2.993.821,66

8.505.577,61

284,10

1965

1.293.931,00

258.079

199.414

1.316.301

2.916.078

8.339.856

286,00

1966

944.134,00

60.662

131.785

1.577.651

2.714.232

8.309.637

306,15

1967

732.303,00

39.900

117.182

1.844.059

2.733.444

8.411.247

307,72

1968

372.643,00

12.504

86.722

2.078.777

2.550.646

8.675.829

340,14

1969

72.271

--

16.681

1.465.044

1.553.996

2.811.743

180,94

La total falta de rendibilitat, el déficit progressiu generat i la suspensió de subvencions estatals va obligar a la Companyia a abandonar l'explotació, que va passart a l'Estat mitjançant la E.F.E., posteriorment F.E.V.E. a partir de l'octubre de 1963. En un primer moment es va intentar la modernització de la línia.


Si teniu informació o fotografies que poden interessar des del punt de vista històric i que podeu deixar-me, si us plau, envieu-me un mail i us contactarè.  Aquesta plana no té cap interès comercial.


 

Català