Centenari

RECORDS
En el centenari de la línia es produeix una exposició en la que un grup d'afeccionats van realitzar una reproducció a escala del que va ser la estació de Sant Feliu i el material mòbil. D'entre ells destaca l'Ignasi Griñón que, molt implicat en el projecte encara conserva peces d'aquella exposició a casa seva.
L'any 2009 es va celebrar el 40è aniversari del tancament de línia. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols no volia deixar passar desapercebuda l'ocasió i va fer un maco record al tren de Sant Feliu.
 

Patio de vías del SFG

Pati de vies del S.F.G.:

Orgullós de la seva obra posava llavors l'Ignasi Griñon en el centenari de la línia del S.F.G. No sabía llavors que el seu treball de preservació de tot allò relacionat amb el carrilet tindria la seva repercusió.

El seu treball voluntari en l'Arxiu de l'Ajuntament de Sant Feliu fa que qualsevol de nosaltres pugui consultar els documents del tren que d'una altre manera s'haurien perdut del tot.

Foto pertanyent a Ignasi Griñon.

Plataforma giratoria

Pont giratori:

Potser va ser una de les poques plataformes giratòries que va estar elevada per sobre el nivell del terreny. El seu servei era donar la volta  les locomotores per passa a l'altre costar del tren ràpidament per tornar a sortir cap a Girona.

La reproducció de la plataforma es completa amb la reproducció del material mòbil que també va realitzar l'Ignasi.

Foto pertanynet a Ignasi Griñón.

Estación de Sant Feliu

Estació de Sant Feliu:

Situada en una esplanada que hoy en día es el centre de Sant Feliu de Guíxols, la estació tenía por la part interior una total horizontalitat de les víes que combina amb el declivi del terreny cap al mar. La estació estava a 15 metros sobre el nivell del mar.

La curiosa realitat d'aquest costat de la estació es que se li deia estació de gran velocitat (o costat de viatgers), i la de baixa velocitat que estava a l'altre costat del pati de víes era la destinada als trens de mercaderies.

Foto pertanyent a Ignasi Griñón.

Depósito y aguada

Dipòsit i castell d'aigua:

Al cotat de la sortida cap a Girona se trobava la part de la estació dedicada a dipòsit i, com es veu al primer plan el castell d'abastament d'aigua.

Gràcies a la documentació trobada a la estació i guardada curosament s'han pogut realitzar aquestes fidels reproduccions de la realitat.

Foto pertanyent a Ignasi Griñón.

Ramal al puerto

Branca al port:

Encara que la branca al port no es posés en servei fins el 1924, la grua del port ja és cinquentenària i com a tan es va fer una exposició per el seu record.

En la imatge una reproducció d'un dels trens que fei el trànsit de la estació de Sant Feliu de Guíxols cap el seu port.

Foto pertanyent a Ignasi Griñón.

Puerto de Sant Feliu

Port de Sant Feliu de Guíxols:

Reproducció de la grúa del port de Sant Feliu de Guíxols, posada en servei el 1956, va portar la modernitat al trànsit de mercaderies al port.

En la imatge una reproducció de la grúa del port i d'una de les locomotres del SFG, la Estado nº 20 que abans va treballar al ferrocarril de Valdepenyas a Puertollano i al tramvia del Baix Empordà.

Foto pertanyent a Ignasi Griñón.


Si teniu informació o fotografies que poden interessar des del punt de vista històric i que podeu deixar-me, si us plau, envieu-me un mail i us contactarè. També accepto l'ajut per a la traducció a d'altres idiomes (especialment l'alemany). Aquesta plana no té cap interès comercial.


 

Català